Екология

Eкологични норми

 • В Марина Диневи действа одобрен план за управление на отпадъците, който определя правилата за тяхното депониране и третиране.
 • Не изхвърляйте битови отпадъци извън осигурените контейнери.
 • Всички отпадъци трябва да бъдат подходящо опаковани в непроницаеми торби за отпадъци.
 • Изхвърлянето или съхранението на отпадъци или яхтено оборудване на кея е строго забранено.
 • В Марина Диневи разполагаме с лицензиран склад за временно съхранение на опасни отпадъци.
 • Ако на борда имате такива отпадъци, като например отработени масла, използвани филтри, акумулатори, мръсни парцали и др., те трябва да бъдат предадени за съхранение по съответния ред, подходяшо опаковани в затворени контейнери.
 • Пристанището разполага с помпа за изпомпване на отпадни води (сантини и фекални).
 • Изхвърлянето на каквито и да е течни и твърди отпадъци в аквоторията и на територията на пристанището е строго забранено.
 • Ползването на тоалетните и баните на борда на яхтата е забранено докато сте в пристанището, ако отпадните води се изхвърлят директно зад борд.
 • Миенето на яхти в пристанището е позволено при спазване на екологичните норми и съобразяване с околните яхти.
 • Марина Диневи горещо препоръчва пестенето на водата, и използването на неагресивни към околната среда, биоразградими почистващи препарати.

Устойчивост

Черно море е чувствителна екосистема чието опазване е от първостепенно значение за устойчиво развитие на яхтения туризъм. Ето защо още от самото начало опазването на околната среда е основен приоритет в управлението на Марина Диневи. Стремим се да спазваме високи екологични стандарти при управлението на пристанището за да ограничаване въздействието от нашата дейност върху природната среда.

Син флаг

Синият флаг е екологична награда, която се дава на плажове и яхтени пристанища, където се полагат специални усилия при опазването на околната среда.

Blue-Flag-Logo

Син флаг

Синият флаг е екологична награда, която се дава на плажове и яхтени пристанища, където се полагат специални усилия при опазването на околната среда.

Това яхтено пристанище е наградено със Син флаг. За да заслужат Синия флаг, управляващите това яхтено пристанище и хората, които го посещават, трябва да изпълнят редица критерии, свързани с качеството на морската вода, екологичната информация и екологично образование, безопасността, услугите и удобствата.

Хората, които се грижат за този район, се стремят да осигурят на Вас и на Вашето семейство чисто и сигурно пристанище сред чиста и съхранена околна среда.

Синият флаг се присъжда от Фондацията за екологично образование (Foundation for Environmental Education – FEE), неправителствена организация, в която членуват национални организации от 49 държави от Европа, Америка, Африка, Океания и Карибите. Фондацията за екологично образование (FEE) се представлява в България от БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ “СИН ФЛАГ”

Марина Диневи е дългогодишен участник в програмата Син Флаг на международната Фондация за Екологично Образование. Синия Флаг е международно признат еко етикет за природосъобразно управление на плажове и яхтени пристанища. Участниците в програмата трябва да покриват редица критерии в областите:

 • Екологично образование и информация
 • Екологосъобразно управление
 • Безопасност и услуги
 • Качество на водата

Наградата Син флаг се присъжда ежегодно от Фондацията за Екологично Образование – неправителствена международна организация в която членуват 49 страни от Европа, Америка, Африка, Океяния и Карибите. Представител на фондацията за България е Българско Движение Син Флаг основано през далечната 1993г.

Българско Движение “Син флаг” е нестопанска, неправителствена организация, която работи в сферата на екологичното образование. Движението е основано на доброволчески принцип и през годините на своето съществуване си е извоювалао място в авангарда на екологичните организации в България с дейности и инициативи, посветени на опазването на околната среда с основно влияние в българските училища, курортите и общините на Българското Черноморското крайбрежие.

Повече за програма Син Флаг www.blueflag.bg и www.blueflag.org

Индивидуален Син Флаг

Като дългогодишен участник в Син Флаг Марина Диневи предоставя индивидуални флагове на своите клиенти, които приемат екологичния кодекс на програмата.

Може да получите своя индивидуален Син флаг, като подкрепите идеите на програма Син Флаг за опазване на околната среда. За целта е необходимо да декларирате, че ще спазвате няколко прости правила докато се наслаждавате на морето и своята яхта.